Links > Wonen / Kraken / Vrijplaatsen
ACU is een politiek cultureel centrum, gelegen aan de Voorstraat in de binnenstad van Utrecht. Het ACU werkt onafhankelijk van (gemeentelijke) overheden, op niet commerciële basis en wordt gerund door vrijwilligers. Zo heeft zij haar bestaansrecht in het Utrechtse culturele en politieke leven al meer dan twee decennia bewezen. In het ACU vinden op het moment de meest uiteenlopende activiteiten plaats: café, eetcafé, concerten, disco's, politieke info-avonden, poëzie-avonden, kraakspreekuur, voedselkoöp, infowinkel Schism, Kurf, maatjescafé, benefieten, feesten, zaalverhuur voor ideële en culturele groepen, vergaderruimte, expositieruimte en zelfs nog meer...

Deze voormalige gasfabriek aan het Weiver te Krommenie, werd gekraakt door een groep enthousiaste mensen die hiervan een woon-werk pand wilden maken. In de afgelopen jaren heeft dit geleid tot het pand zoals het nu is: dagelijks zijn hier velen actief, wonen er mensen en dient het pand als uitgaansgelegenheid. Het pand zelf herinnerd nog aan het verleden. De krakers hebben getracht het pand zoveel mogelijk in de oude staat te handhaven.

Cultuurhuis Hotel Bosch, Arnhem

Kalenderpanden (Entrepotdok), Amsterdam

De Onderbroek: Kraakkroeg te Nijmegen.

Actieblad Ravage is een onafhankelijk digitaal actieblad. Het "blad" richt zich op progressieve mensen en groepen, met name niet partijgebonden actie- en pressiegroepen. Informatie die relevant is voor deze groepen, komt weinig aan bod in de reguliere media. Het gaat hierbij om informatie en discussie op het gebied van velerlei maatschappelijke thema's. Verder in Ravage een gevarieerde agenda, culturele activiteiten, jouw mening...

Ruigoord is situated in west of The Netherlands near the Northsea, just over the border of Amsterdam, the Dutch capitol. As the city of Amsterdam was expanding with the economic boom of the sixties, it began to buy hughed stretches of land in neighbouring and the huge stretches of land around Ruigoord were slowly turning into a wilderness. When some artists discoverd the village, only a few houses and the church were left. Some villagers had refused to leave and were happy to get reinforcement. After a short physical and a much longer political struggle, the remains of the village were left in peace, for the time being. Empty houses were taken by adventurous artists.

Het SPOK (Spekulatie Onderzoeks Kollektief) is een groep mensen, die zich bezighouden met huiseigenaren en huizenhandel. We helpen mensen, die problemen hebben met hun huisbaas. Het SPOK bestaat sinds +/- 1978 en is opgericht door krakers en huurders, die zich verzetten tegen spekulatie en horizontale verkoop. In de loop der tijd heeft het SPOK een gigantisch archief opgebouwd over huiseigenaren, makelaars, notarissen, banken, projektontwikkelaars etc. Verder hebben we ons ook intensief beziggehouden met de ontwikkelingen in de gebouwde omgeving, vooral in Amsterdam. Onze informatie is toegankelijk via ons eigen geheugen en een index in de computer en bevat tienduizenden namen.

Squatnet: An international squatters network.

Vrankrijk: Virtuele kraak kantine.

Coöperatieve vereniging De Vrije Ruimte is een samenwerkingsverband van de woon-, werk- en cultuurpanden in Amsterdam die gekraakt zijn, dat ooit waren of op andere wijze uitgroeiden tot een eigenzinnige plek. Aanleiding voor het initiatief vormen behalve de voortdurende bedreiging en ontruiming van bestaande vrijplaatsen ook de aangekondigde beleidswijzigingen op dit gebied van de gemeente. Doel is de versterking van de positie van bestaande panden en de realisatie van nieuwe projecten.De vereniging streeft naar een bundeling van de reeds aanwezige kennis en ervaring en wil mogelijkheden voor daadwerkelijke onderlinge ondersteuning verder uitwerken.