Links > Onafhankelijke media
Uitgeverij Baal


Eat The State! is a shamelessly biased political journal. We want an end to poverty, exploitation, imperialism, militarism, racism, sexism, heterosexism, environmental destruction, television, and large ugly buildings, and we want it fucking now. We are not affiliated with any political group or party. We publish it as a not-for-profit way of sharing information, resources, opinions, and hopefully inspiring action in our community.

The Etext Archives (est. 1992) are home to electronic texts of all kinds, from the sacred to the profane, from the political to the personal. Our duty is to provide electronic versions of texts without judging their content.

Grenzeloos is het tijdschrift van de SAP (Socialistiese Arbeiders Partij).
Wie snel toegang wil krijgen tot de artikelen die in de loop van de tijd in het blad zijn verschenen kan ze daar vinden. En wie meer informatie wil over de SAP of diens activiteiten, kan dan op deze site terecht.

Daar naast geeft de SAP via e-mail ook de Grenzeloos Nieuwsbrief uit: korte verslagen van acties, oproepen voor demonstraties, achtergrondartikelen over ontwikkelingen in binnen- en buitenland...

Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en mondiaal vrij communicatie orgaan. Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws door een open publicatie methode van tekst, beeld en geluid.


Kleintje Muurkrant wil via het openbaar maken van gegevens en feiten, het geven van achtergrondinformatie en het plaatsen van discussiestukken, het verzet tegen misstanden in de maatschappij aanwakkeren. Wij willen onszelf en anderen aanzetten tot zelfstandig kritisch denken en handelen, en tevens een platformfunctie vervullen voor actiegroepen in 's-Hertogenbosch en omgeving. Het Kleintje staat open voor een ieder die hieraan een bijdrage wil leveren.

Koekoeroe Reedio: Radicale info en muziek. Als gevolg van de immer voortkronkelende spiraal van commerciële ellende en culturele debilisering, die ons allen op de rand van de afgrond van totaal verval en decadentie heeft gebracht, wordt de roep om een compromisloze en opruiende tegenstem tegen alles wat slecht en nep is in de wereld steeds luider en noodzakelijker...

Konfrontatie: Een digitaal links blad. Konfrontatie-digitaal zal analytische artikelen en discussiebijdrages publiceren rond thema's als: Europa, radicale democratie, globalisering, (verzorgings)staat, sociale bewegingen, anti-fascisme, gender, migratiebewegingen, anti-fascisme en anti-racisme, bevrijdingsbewegingen, technologie, media etc.

Het woord Morgenster heeft heel wat betekenissen. Eén daarvan verdwijnt langzaam uit de woordenboeken. Als een verouderd begrip. Het stond voor iemand die in alle vroegte langs de stoepranden trok op zoek naar nog waardevolle dingen in de daar gedeponeerde vuilnis, ze op te kalefateren en ze in hun nieuwe glorie aan de mens te brengen. Die rol vervult deze site. De Morgenster pikt publicaties op over spionage, misdaad, louche politieke praktijken etcetera en voorziet ze van een nieuw verfje of geeft ze een ander aanzien door gebruik te maken van historisch materiaal. Een vorm van journalistiek die door gebrek aan tijd, geld en kennis bijna verloren is gegaan. Net als de morgenster.

De Nar is een Vlaams anarchistisch tijdschrift.

Nopapers is in 1988 begonnen met het verzorgen van onderzoek op het gebied van- en ervaringen met datacommunicatie en digitaal uitgeven. De algemene doelstellingen: bevorderen van datacommunicatie door middel van o.a. digitale uitgaven kregen gestalte vanuit milieubewuste motieven. Naarmate datacommunicatie meer gemeengoed wordt, verschuift de aandacht van de activiteiten van onderzoek, advies en voorlichting meer en meer naar digitaal uitgeven.

Dissatisfied with what we see as the one-sided reports produced by the mainstream media, several organisations and persons have set up an alternative: Organic Chaos Network.
With this non-profit and copyleft network we intend to report, spread and exchange information on the undercurrents in society, and show what the mainstream media prefer not to broadcast.

Uitgeverij Papieren Tijger Breda

Radio Patapoe

Peacenet Protest.net is a collective of activists who are working together to create our own media. By publishing a public record of our political activities on the web we are taking a stand against the established media. We are standing up and showing that serious activism is alive and well at the dawn of the 21st century. Everyday from Kansas to India activists are meeting, organizing, and protesting to demand a better world for all. When the corporate media takes note of our activities it is only to spit upon our struggle. We are accused of being misinformed bleading heart hooligans with nothing better to do than march up and down blocking traffic. Yet the rich get richer, and we are told to be complacent, to wait for our due. They say the environment isn't being destroyed, it's ok to kill millions of Iraqi's with vindictive sanctions, that the billions living in slums just need to work harder, that global domination by a corporate elite is the only way. Activists around the world are fighting for a better world. We can't rely on the media establishment to cover our movements. We will rise up and seize the means of communication!

Actieblad Ravage is een onafhankelijk digitaal actieblad. Het "blad" richt zich op progressieve mensen en groepen, met name niet partijgebonden actie- en pressiegroepen. Informatie die relevant is voor deze groepen, komt weinig aan bod in de reguliere media. Het gaat hierbij om informatie en discussie op het gebied van velerlei maatschappelijke thema's. Verder in Ravage een gevarieerde agenda, culturele activiteiten, jouw mening...

Socia Media houdt zich bezig met maatschappelijke en culturele toepassingen van media en mediatechnologie. Uitgangspunt is het bieden van professionele diensten met zo eenvoudig en milieuvriendelijk mogelijke middelen. Dat betekent ook dat Socia Media goed in staat is binnen kleine budgetten te werken. Socia Media is een van de pioniers op gebied van het maatschappelijk gebruik van datacommunicatie in Nederland.

Spunk is an electronic archive of anarchist and related materials.

Dit is het plekje van Radio De Vrije Keyser. Wij berichten in Amsterdam e.o. via ons radiostation over kraken, links activisme en nog meer.