Links > Dieren / Milieu


Aurora Metropolis
: Informatiepunt over lichthinder in Nederland.

Er zijn in de wereld duizenden organisaties die opkomen voor het welzijn van kwetsbare bevolkingsgroepen en hun leefomgeving. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de Penan en Dayak stammen en hun bedreigde bossen in MaleisiŽ en IndonesiŽ, goudmijnen in Tanzania of stuwdammen in BraziliŽ. Allemaal kunnen ze desastreuze gevolgen hebben voor de lokale bevolking. Helaas beschikken de hulp biedende organisaties veelal over te weinig geld, politieke steun, onvoldoende informatie en minimale contacten om hun werk goed uit te voeren. Daarom stelt stichting Both ENDS zich ten doel om de duizenden organisaties die zich inzetten voor milieubehoud en menselijk welzijn met raad en daad bij te staan.

The Climate Action Network promotes government and individual action to limit human-induced climate change to ecologically sustainable levels. The Network coordinates information exchange on international, regional and national climate issues and formulates policy options on climate-related issues.

Ecomarkt: Nederlandse informatie over milieuproducten en -diensten.Friends of the Earth International, FOEI, is a federation of autonomous environmental organizations from all over the world. Our members, in 66 countries, campaign on the most urgent environmental and social issues of our day, while simultaneously catalyzing a shift toward sustainable societies.The Institute for Global Communications (I.G.C.) provides computer networking tools for international communications and information exchange. The I.G.C. Networks comprise the world's only computer communications system dedicated solely to environmental preservation, peace, and human rights.


Natuur- en Milieu Netwerk: Internet platform voor natuur- en milieu-organisaties.

Omslag is een onafhankelijke landelijke basisorganisatie die mensen bijeenbrengt rond de thema's milieu, vrede, cultuur, werk, economie en solidariteit. Met publicaties, bijeenkomsten en doe-activiteiten werkt Omslag sinds 1994 aan een kleurrijke, duurzame samenleving. Omslag is ondermeer uitgever van ZOZ, tijdschrift voor doen-denkers (tweemaandelijks). Een proefnummer is op aanvraag gratis verkrijgbaar, als u een postadres opgeeft.

Rising Tide: Coalition for climate justice political statement.

Wakker Dier is een jonge, actieve campagne-organisatie met als doel "het verbeteren van het welzijn van dieren in de bio-industrie en het onder de aandacht brengen van misstanden". De neven-doelstelling is het promoten van milieu-, mens-, en diervriendelijke veeteelt (zoals de biologische houderij). De aandacht gaat daarbij naast varkens en kippen ook uit naar konijnen, eenden, kalkoenen en andere dieren die in de bio-industrie onder erbarmelijke omstandigheden vetgemest worden. Wakker Dier is in januari 2001 gefuseerd met Stichting Lekker Dier en is daarmee de grootste dierenbeschermings-organisatie tegen de bio-industrie geworden in Nederland.