Links > Economie / Globalisering
ATTAC Nederland, aangesloten bij de internationale Attac-beweging, heeft tot doel de wereldwijde kapitaalstromen, zowel nationaal als internationaal, aan banden te leggen.

Met de site van Global info willen we informatie geven over allerlei zaken die te maken hebben met neoliberale globalisering. Dit vooral in het kader van acties en bewegingen die zich daartegen verzetten.


De Wereldhandelsorganisatie (World Trade Organisation) is in 1995 ontstaan na afsluiting van het GATT accoord (General Agreement on Tariffs and Trade). De taken van de WTO zijn het uitvoeren en `monitoren' van de handelsaccoorden, en het dient als forum voor verdere handelsaccoorden. Een van de belangrijkste functies van de WTO is het panel voor geschillenbeslechting (Dispute Settlement Panel). Als er een handelsconflict is tussen landen doet dit panel daar uitspraak over. Als het aangeklaagde land in het ongelijk wordt gesteld en het weigert het beleid bij te stellen dan kan de WTO dit land economische sancties opleggen.