Links > Antifa
AFA is een landelijke organisatie. AFA is in 1992 opgericht vanwege de toenemende verrechtsing onder politieke partijen en in de samenleving. AFA streeft naar een samenleving met open grenzen, gelijkwaardigheid en gerechtigheid en zal met grote inzet aan de totstandkoming hiervan blijven werken. Het blad Alert! vervult hierin als informatieverspreider en podium voor (strategie)-discussie een belangrijke rol.

Het Autonoom Centrum biedt hulpverlening aan diegenen die slachtoffer zijn van falend beleid zoals vluchtelingen en illegalen, onderzoek, ontwikkeling van ideeën over alternatieven en actie.


Eat The State! is a shamelessly biased political journal. We want an end to poverty, exploitation, imperialism, militarism, racism, sexism, heterosexism, environmental destruction, television, and large ugly buildings, and we want it fucking now. We are not affiliated with any political group or party. We publish it as a not-for-profit way of sharing information, resources, opinions, and hopefully inspiring action in our community.

De Fabel van de illegaal is een Leidse radicaal-linkse basisorganisatie. Wij streven naar een socialistische en feministische samenleving. Daartoe is een fundamentele omwenteling van de sociale en bezitsverhoudingen op wereldschaal noodzakelijk.

HateWatch is a web based organization that monitors the growing and evolving threat of hate group activity on the internet... While visiting HateWatch, please keep in mind one fundamental point. That both progressive organizations and racists agree that the internet is the greatest thing to happen to hate. Let me repeat that. Both anti-racists and racists alike view the internet as the greatest thing to happen to hate. You know, there's an old expression that says that the only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing. After visiting HateWatch, I hope that you will want to join us and participate in fighting this most dangerous cultural poison...

Antifa onderzoeksgroep KAFKA.

Nederland Bekent Kleur is een landelijke organisatie die zich inzet voor de multiculturele samenleving en tegen racisme en vreemdelingenhaat.
Nederland Bekent Kleur werd opgericht na de grote demonstratie tegen racisme in 1992 in Amsterdam waarbij meer dan 80.000 mensen aanwezig waren. Na die demonstratie ontstond de behoefte aan een organisatie die de landelijke activiteiten van de diverse anti-racisme organisaties kon coordineren. Die organisatie werd Nederland Bekent Kleur.

Solidariteitsfonds X min Y is een onafhankelijke fondsorganisatie, en helpt groepen en organisaties bij het opzetten van acties en projecten voor politieke zelfbeschikking, sociale rechtvaardigheid, en duurzame ontwikkeling. XminY ondersteunt projecten in Afrika, Azië, de Pacific, de voormalige Sowjet-Unie, Oost-Europa, Latijns-Amerika, en Nederland. XminY ondersteunt projecten door inkomsten uit donaties, giften, en legaten, en kan daardoor een onafhankelijke en kritische koers varen.